خراسان:در حالي که قانون موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و سوريه ۲۲ آذر در مجلس به تصويب رسيده است و چند روز بعد نيز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، اما از آن زمان منتظر ابلاغ توسط رييس جمهور بود که اين موضوع بيش از يک ماه به تعويق افتاد. گفته مي شود پس از گذشت اين مدت، اين قانون در عرض دو روز توسط علي لاريجاني رييس مجلس و محمود احمدي نژاد رييس جمهور به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شد.