به گزارش فارس ، دقایقی پیش با حضور رئیس جمهور طرح امور ساماندهی سطوح عوامل پروازی فرودگاه رفسنجان به بهرهبرداری رسید.

این طرح با بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار و بهره‌گیری از تجهیزات نوین و زیرسازی کامل افتتاح شد.
سامانه نوین سویچینگ برج مراقبت پرواز فرودگاه بین‌المللی کرمان، سامانه نوین V. O. R فرودگاه، ساختمان جدید هواشناسی از دیگر طرح‌هایی است که توسط رئیس جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
همچنین همزمان با سفر رییس جمهوری سامانه نوین ایستگاه راداری جبالبارز جیرفت توسط رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور بهره‌برداری شد.

اعتبار پنج طرح فرودگاهی در استان کرمان که توسط محمود احمدینژاد به بهرهبرداری رسید، بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال و از اعتبارات شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور است.