حجت الاسلام علی ابراهیمی سرپرست دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت وگو با رسا، از بهبود وضعیت جسمانی آیت الله یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر داد.

وی با بیان اینکه بحمدلله وضعیت جسمانی حضرت آیت الله یزدی رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهبود یافته است، تصریح کرد: ایشان بعد از طی دوره درمان چند روزی است که به شهر مقدس قم بازگشته اند.

سرپرست دفتر جامعه مدرسین حوز علمیه قم یادآورشد: برنامه های رسمی و درسی حضرت آیت الله یزدی رییس شورای عالی جامعه مدرسین به زودی از سرگرفته می شود.

گفتنی است آیت الله یزدی به دلیل کسالت و بیماری در یکی از بیمارستان های شهر تهران بستری شده بود و بعد از مرخصی از بیمارستان نیز برای پیگیری معالجات مدتی در تهران مستقر شده بود.