شنیدههای خبرنگار بازتاب امروز در اصفهان، حاکی از آن است که بعد از انصراف قطعی آقاتهرانی از حضور در لیست جبهه پایداری اصفهان، او همچنان گوشه چشمی به تحولات انتخاباتی این شهر دارد.

در همین راستا و در حالی‌که جبهه پایداری اصفهان که در انتخابات پیش رو کاندیدای روحانی ندارد، شنیده می‌شود آقاتهرانی رایزنی‌هایی را با جبهه متحد اصفهان برای سرلیست کردن احمد سالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز که از اصفهان کاندیدا شده است و سرلیست جبهه متحد اصفهان نیز به شمار می‌رود آغاز کرده است.

بر اساس این شنیده‌ها، این عضو شاخص جبهه پایداری به برخی از تصمیم‌گیران جبهه متحد اصفهان پیشنهاد داده که سالک سرلیست مشترک دو جبهه باشد و از سوی دیگر محمدکریم شهرزاد، نماینده فعلی اصفهان در مجلس که در لیست جبهه پایداری قرار دارد به عنوان کاندیدای مشترک در دو لیست متحد و پایداری قرار بگیرد.

در مقابل این پیشنهاد، برخی از اعضای جبهه متحد تاکید کرده‌اند که در صورتی حاضر به انجام چنین اتحادی هستند که از لیست جبهه متحد دو نفر یعنی سالک و فولادگر به صورت مشترک در بین دو لیست قرار بگیرد و در مقابل چنین عملی آنها شهرزاد را در لیست خود قرار دهند.

این تصمیم در صورت عملی شدن موجب خواهد شد که به احتمال زیاد ترکیب نمایندگان فعلی اصفهان در مجلس تنها دستخوش یک تغییر شود، با توجه به اینکه حسن کامران و همسرش نیره اخوان به صورت مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند و بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته در اصفهان در حال حاضر از بالاترین شانس رای‌آوری در این حوزه انتخابیه برخوردارند این دو نفر در کنار فولادگر و شهرزاد به احتمال زیاد به مجلس راه پیدا می‌کنند و سالک نیز جایگزین محمدتقی رهبر که در این دوره انتخابات کاندیدا نشده است می‌شود.

بر اساس گزارش‌های رسیده، انتشار این شنیده در بین سایر کاندیداهای جبهه متحد و حتی جبهه پایداری در اصفهان و البته هواداران آنها همراه با واکنش بسیار منفی و دلخوری‌های شدیدی شده است.

آنها میگویند در صورت تحقق این لابیها و وعدهها عملا فعالیتهای انتخاباتی آنها بیفایده بوده و ترکیب نمایندگان اصفهان در مجلس نهم کاملا مشخص میشود.