به گزارش افکارنیوز،

 امیر دریابان علی شمخانی در حاشیه بازدید از کارخانه ایران خودرو، عنوان کرد: مقابله اقتصادی یکی از محورهای اصلی مقابله دشمنان با انقلاب  بوده و تحریم ابزاری نفت هم در همین راستا انجام شده است، بنابراین می توان گفت که صنعت نقش مؤثری در مأیوس کردن این راهبرد باطل آمریکا دارد.

وی بابیان اینکه صنعت خودروسازی بعد از نفت محور مهمی در توسعه کشور محسوب می شود، افزود: باتوجه به اینکه  این صنعت، بازار پرمصرفی در داخل داشته و دارای پتانسیل بهره برداری از پایه های دانشی کشور به ویژه از دانشگاه هاست، در سند چشم انداز هم اهدافی برای آن ترسیم شده است،.

شمخانی با اشاره به پتانسیل بالای خودرو سازی در کشور،گفت:  این صنعت دارای نکات مهمی بوده که حتما با امنیت ملی کشور مرتبط است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی هدف خود را در بازدید  از کارخانه ایران خودرو پاسخ به دو سوال دانست و عنوان کرد: یکی از سوالات این است که چرا ما نتوانستیم همانطور که در حوزه تولید قدرت دفاعی خودکفا شدیم از پتانسیل مهم کشور  به درستی استفاده کرده و در صنعت خودروسازی هم به خودکفایی کامل برسیم؟ سوال دیگر هم به این موضوع بازمی گردد که صنعت خودروسازی چه نقشی در مأیوس کردن راهبرد آمریکا در تحریم های جدید دارد؟