به گزارش افکارنیوز،
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یک دستگاه اجرایی به ردیف بودجه‌ای 283500 در بودجه کل کشور است که در پیوست بودجه در عداد شرکت‌های زیانده بودجه‌بندی شده است. موضوع  در این مقال پرداختن به زیان  این دستگاه به ماهو رسانه ملی نیست. سخن روی مدیریت و نواقص اعمال آن هم نیست بلکه سخن در این است که رئیس محترم جمهور که در آستانه انتخابات 92 برای جذب آرا، رسانه ملی را رسانه میلی نامیده بود که فایل صوتی و تصویری آن در فضای مجازی به آدرس امید پایگاه گفتمان تحلیلی پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تاریخ 12/3/94 قابل مشاهده است، چه سهمی در اداره میلی صداو سیما دارد و این اتهام متوجه کیست؟ اگر این طور است که رئیس محترم جمهور می‌فرمایند، این افراد و اشخاص چه کسانی هستند؟ اکنون به لحاظ سازمانی چه ارتباطی با رئیس جمهور دارند؟ تحت امر رئیس جمهورند یا رقیب سیاسی وی محسوب می‌شوند؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی است به این پرسش‌ها تا معلوم شود صدا و سیمایی که به عنوان یک رسانه ملی انحصاری باید اگر سودده نیست حداقل زیانده هم نباشد، به میل چه کسی شیر آب منابع تامین اعتبار‌ آن باز و بسته می‌شود؟
1- تفریغ بودجه در یک کلام ساده یعنی چه اعتباری در بودجه تصویب شد. چه مبلغی از این اعتبار تخصیص داده شد و چه مبلغ از تخصیص به مرحله پرداخت رسید؟ و گزارش این دریافت و پرداخت آیا به سمع و نظر عموم وفق ماده 104 قانون محاسبات عمومی و اصل 55 قانون اساسی رسید یا نه؟
2- در جدول شماره 7 قانون بودجه هر سال بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی از جمله صدا و سیما در ردیف 283500 منعکس و به تصویب مجلس می‌رسد علاوه بر آن در ردیف‌های عمومی هم به شرح جدول شماره 9 قانون بودجه سهمی از درآمد عمومی به برخی از دستگاه‌ها اختصاص و توسط مجلس در بودجه آنها منظور می شود.
3- در ردیف عمومی 550000 جدول شماره 9 قانون بودجه 96 ردیفی به شماره 47 وجود دارد که عنوانش امتیازات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته وتحقق پیشرفت و عدالت است.
4- از رئیس محترم جمهور به ماهو توصیف گر رسانه ملی به رسانه میلی این پرسش مطرح است؛ آیا سهم 6 میلیارد و 900 میلیون تومانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون توزیع عادلانه توسعه و پیشرفت عدالت از سوی معاون رئیس جمهور به صدا و سیما ابلاغ شده؟
 باتوجه به اتمام سال مالی و اتمام مهلت مقرر در مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی به ذینفعان چهارگانه پرداخت شده یا در همان مرحله ابلاغ به شرح زیر روی کاغذ باقی مانده است؟  اگر پرداخت شده مدارک مثبته آن چیست؟ اگر نشده این اعتبار به کدام مورد معین نشده تخصیص یافته و پرداخت شده است؟
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - (1-283500)
به استناد ماده (19) قانون برنامه و بودجه بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 و حکم ذیل جدول شماره (9)  قانون بودجه سال 1396 کل کشور اعتبارات ذی‌ربط به شرح جدول زیر به آن دستگاه ابلاغ می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد. (1)
"ارقام به میلیون ریال"

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
5- فهرست پروژه‌هایی که در جزء 47 ردیف 550000 قانون بودجه سال 96 آمده به شرح جدول زیر است:

​​​​​​​
6-  پروژه‌های فوق با 4 ردیف طبقه‌بندی در مناطق محروم استان‌های خراسان جنوبی و قزوین و سمنان هستند، آیا سهم این مناطق محروم از اصل این جزء از اعتبار ردیف عمومی پرداخت شده است؟ یا بنا به میل و اراده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که درمعاونت زیر مجموعه رئیس‌جمهور فقط ابلاغ شده، کدام یک ؟
7- آیا همه این اعتبار به جای آنکه به 4 پروژه پرداخت شود به 4 پروژه ابلاغ و فقط به یک پروژه پرداخت شده است؟ سهم سرخه زادگاه رئیس‌جمهور از این اعتبار 553 میلیون تومان است. آیا همه این اعتبار 6 میلیارد و نهصد میلیون تومانی به استان زادگاه رئیس جمهور اختصاص یافته یا آنجا هم از این اعتبار نصیبی نبرده؛ کدام یک؟
8- ختم کلام. نظارت مهم‌ترین بخش در حوزه اجرایی است و رئیس‌جمهور به عنوان قوه مجریه بالاترین مرجع نظارتی یعنی سازمان حسابرسی را در اختیار دارد و علاوه بر آن در جمع 6 نفره‌ای که از سه قوه بر صدا و سیما نظارت می‌کنند 2 عضوی که مستقیم خود انتخاب می‌کند و 2 عضو حامی خود از مجلس را دارد آیا با وجود آن قدرت اجرایی و این قدرت نظارتی می‌توان گفت رسانه ملی به صورت رسانه میلی اداره می‌شود؟ به میل چه کسی؟ بد نیست کسانی که مدعی‌اند حتی به خدا هم می‌شود انتقاد کرد و ائمه معصومین هم باید پاسخگو باشند، لطف کنند به پرسش‌های مطروحه در این مقال پاسخ دهند تا ازشفافیت‌هایی که به وجود می‌آید عملکردها معلوم و فاصله حرف تا عمل مشخص شود. 
پی‌نوشت:
(1) نامه شماره 1731207 مورخ 12/12/96 آقای نوبخت به صدا و سیما

غلامرضا انبارلویی