به گزارش افکارنیوز،

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک این انتخاب به آقای الحلبوسی، رئیس جدید مجلس عراق، اعضای پارلمان و مردم عراق افزود:  جمهوری اسلامی ایران همواره حامی دمکراسی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عراق بوده و از تصمیمات نمایندگان منتخب مردم حمایت می کند و اعتقاد دارد انتخاب رییس مجلس یک گام مهم و ضروری برای تشکیل دولت جدید عراق می باشد و امیدواریم به زودی شاهد انتخاب رییس جمهور و نخست وزیر  و فراهم شدن زمینه تشکیل دولت جدید و منتخب عراق باشیم.