به گزارش افکارنیوز،

هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد وزارت امور خارجه، وزارت نیرو را به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های روسیه و آلمان تعیین کرد.

وزیر نیرو رئیس کمیسیون مشترک ایران، روسیه و آلمان شد