به گزارش افکارنیوز،

 محمدرضا باهنر گفت: آقای پزشکیان و آقای لاریجانی وظیفه دارند که امروز یک ستاد جنگ در مجلس تشکیل دهند و در قالب این ستاد به نمایندگان مجلس بگویند که امروز زمان شعله ور کردن مطالبات مردم نیست. متاسفانه امروز تریبون مجلس آزادانه در اختیار نمایندگان است تا مطالبات غیرضروری مردم را فریاد بزنند