به گزارش افکارنیوز،

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی حکمی مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور را به عنوان عضو کمیته پدافند غیرعامل این وزارتخانه منصوب نمود.

در این حکم آمده است:  نظر به اهمیت پدافند غیرعامل برای مصون سازی و ضرورت کار بست الزمات و اعمال اصول آن نسبت به دارا ئی ها و سرمایه های مادی و معنوی وزارتخانه و نهادهای زیر مجموعه آن، جنابعالی را به عنوان عضو کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور منصوب می نمایم.
برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری زیرساختهای و دارائی های وزارت کشور، حفظ و ارتقاء پایداری کارکرد و ماموریت هنگام مواجهه با بحران از طریق اجرای کامل اصول و الزامات پدافند غیرعامل و فرهنگ سازی و آموزش مناسب در این خصوص، مهمترین وظایف این کمیته برای نیل به مصون سازی می باشد که انتظار است با تلاش و مساعی لازم و همکاری همه بخش ها این معهم تحقق یابد.توفیقات شما را در انجام این ماموریت از خداوند متعال خواستارم.