سایت روزنامه ایران با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان در مجلس نوشت:

نگاهی به سابقه مجلس در تصویب چنین طرح هایی نشان می دهد که طراحان فعلی این حرکات عده ای از نمایندگان خاص بودند که تنها هدفشان تحقیق و تفحص نیست و سابقه قبلی این طرح ها و مصداق های آن بخوبی ثابت می کند این تعداد از نمایندگان پیش از این دنبال تحقیق و تفحص از سفرهای استانی دولت بودند. اگر کمی به عقب برگردیم باز هم همین نمایندگان قصد داشتند از ذخیره ارزی کشور تحقیق و تفحص به عمل آورند. شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هم با عملکرد خود تبدیل شده بود به یکی از نقاط قوت و موفقیت دولت دهم که متاسفانه هجمه سنگنی که به عملکرد این شورا به وجود امد ضربات سنیگنی را بدنه و قالب کلی این شورا وارد ساخت.

استفاده از پتانسیل عظیم ایرانیان خارج از کشور؛ فراهم کردن زمینه ارتباط وسیع بین ایرانیان خارج از کشور وهموطنان ایرانی داخل کشور؛ پیگیری و حل مشکلات ایرانی های خارج از کشور که هر کدام حکم سفیر نظام اسلامی را دارند از جمله اقدامات مثبت و سازنده این شورا بود که آخرین اقدام مثبت این شورا؛ تاسیس دفاتر ایرانیان در بسیاری از فرودگاههای بین المللی داخلی است که می تواند باعثتسریع رفت و آمد از داخل به خارج از کشور و بالعکس شود. بنظر می رسد این حجم از فعالیت و کار در شورای عالی ایرانیان نیازمند تقدیر و توجه از جانب نمایندگان مجلس بود نه اقداماتی مانند تحقیق و تفحص که در نهایت با صرف مدت زمانی طویل نتیجه آن تاکنون چیزی جزء رد تمامی اتهامات وارده نبود..

متاسفانه بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خلال انجام این تحقیق و تفحص بجای آنکه سوالات خود را در محافل کارشناسی مطرح کنند و دنبال حقیقت باشند با رها کردن فلسفه اصلی این تحقیق و تفحص با انجام مصاحبه های پی در پی و طرح سوالات خود در رسانه ها! باعث بدبینی به عملکرد خدمت گزاران به مردم در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور شدند و در برخی موارد اتهاماتی به مسئولان دولت وارد شد که تاکنون و بنا به اظهارات خود آنها جملگی رد و غیر مستند اعلام گردید.