منوچهر متکی در پاسخ به مهر پیرامون آخرین وضعیت فهرست تهران جبهه متحد اصولگرایان ابراز داشت: هنوز این فهرست نهایی نشده است و طی روزهای آینده جمع بندی نهایی درباره تدوین فهرست تهران صورت خواهد پذیرفت.

دبیر هیأت اجرایی جبهه متحد با اشاربه به فشارهایی که برای نامتوازن نمودن فهرست جبهه متحد در تهران وجود دارد اظهار کرد: جمع بندی نهایی که طی روزهای آتی صورت خواهد پذیرفت که شامل تصمیم گیری در خصوص همه ۳۰ نامزد فهرست تهران خواهد بود.

منوچهر متکی در پایان ابراز امیدواری نمود که با تدبیر و هوشمندی شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان فهرست تهران به گونه ای متوازن- کارآمد- ائتلافی مقبول و معرف برآیند جامع از دیدگاه های اصولگرایان شکل بگیرد.