روزنامه رسالت نوشت:
شنیده های خبرنگار رسالت حکایت از آن دارد که برخی اصلاح طلبان تمایل دارند به دلیل فقدان ایدئولوگ در جریان اصلاحات مجددا سعید حجاریان را فعال کنند. بر این اساس مذاکراتی با وی شروع شده و وی نیز ملاقات هایی با برخی چهره های سیاسی اصلاح طلب داشته است. همین گزارش حاکی است در مقابل دو ایده حضور در خیابان و فعالیت های ایدئولوژیک، حجاریان به شدت با راه اندازی اردوکشیهای خیابانی در آستانه انتخابات مخالفت کرده است.