به گزارش سایت نهاد ریاست جمهوری، رييسجمهور همراه با همسر و خواهر خود روز گذشته با شرکتکنندگان در همايش بينالمللي بانوان برگزيده آسماني دیدار کرد.

رئیس جمهور در این دیدار با تشریح نقش مؤثر زنان در حیات و تاریخ بشریت گفت: «زن کانون و چشمه‌جوشان محبت و مهرورزی است و اگر از این جایگاه ساقط شوند دل آنها از محبت خالی و خودشان پژمرده می‌شوند و در نتیجه جامعه بشری نیز پژمرده خواهد شد».

رییس‌جمهور نقش زنان را در حرکت کمالی بشر برجسته و ممتاز برشمرد و خاطر نشان کرد: «هیچ کمال، ارزش و زیبایی انسانی و الهی را نمی‌توان یافت که تلاش و مجاهدت یک زن پشت آن نباشد؛ جنس زن از جنس محبت است و اگر زنان نبودند ایثار در جامعه بشری تداوم نمی‌یافت، شجاعت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی معنا نداشت و ایمان در عرصه زندگی بی‌معنا بود، هر کجا با قله‌ای از قله‌های انسانی در تاریخ مواجه می‌شویم، فداکاری، عظمت و مجاهدت یک زن در پس آن مشاهده می‌شود».