به گزارش افکارنیوز،

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت:اگر احزاب نشان دهند که پیش از آنکه سهم افراد نزدیک به خود را  در دولت مستقر پیگیری کنند به دنبال خواست مردم در طول ۴ سال یا ۸ سال هستند اعتماد مردم را جلب می کنند اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و در صورتی که این موضوع در کشور نهادینه شود فراکسیون های سیاسی داخل مجلس نیز در اداره کشور به عنوان بازوی مشورتی موثرتر خواهند بود.

وی افزود: در حال حاضر و با ضعف عملکردی تشکل‌های سیاسی شاهد این هستیم کمتر افراد شایسته و بدون وابستگی مسئولیت بخش های مختلف را بر عهده می گیرد و در مقابل بیشتر افرادی بر مسند مسئولیت می نشینند که بیش از تخصص پیشینه سیاسی دارند

 وی با اشاره به نقص عملکردی دولت ها در معرفی وزراتصریح کرد: دولتهای مختلف به جای آنکه قبل از معرفی با گروه‌های مختلف سیاسی و کارشناسی در داخل مجلس و خارج مجلس مشورت کنند و زمینه اقبال نمایندگان به آن‌ها را بسنجند می‌خواهد می‌کنند با لابی گری در کمیسیون ها افراد را به نمایندگان بقبولانند و این زمان زیادی را از کشور می گیرد

حسینعلی حاجی دلیگانی در پایان تاکید کرد:ظرفیت سیاسی استفاده از همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و همگرایی برای اهداف ملی در کشور وجود ندارد در حالی که در کشورهایی که از نظر سیاسی توسعه یافته هستند شاهد هستیم پس از انتخابات رقبای انتخاباتی برای پیشبرد اهداف به یکدیگر کمک میکنند.