به گزارش افکارنیوز،

سیدقاسم جاسمی با اشاره به چالش های پیش روی تشکیل کابینه جدید لبنان توسط سعد الحریری، گفت: لبنانی ها همواره در کشورشان با رقابت کشورهای قدرتمند فرامنطقه ای مانند آمریکا و فرانسه و حتی کشورهای منطقه ای مانند عربستان برای اعمال نفوذ مواجه بوده اند.

سعد حریری با سهم خواهی افراطی جریان های سیاسی مواجه است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود توازن قدرت و نفوذ در بین احزاب و جریان های سیاسی لبنان همواره سبب شده این کشور در زمان تشکیل کابینه جدید با مشکلات متعدد مواجه شود، اظهار کرد: بر این اساس مشاهده می شود که امروزه سعدحریری با سهم خواهی جریان های سیاسی برای در دست گرفتن اختیار وزارتخانه های کلیدی مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه جریان های سیاسی قدیمی لبنان امروزه جایگاه خاصی در بین مردم این کشور ندارند اما بر اساس قدرت نفوذشان خلل هایی را برای تشکیل دولت جدید لبنان ایجاد می کنند، افزود: باید یادآور شد این احزاب آنقدر تشکیلات وسیع و گسترده ندارند اما از افراد صاحبنام و ذی نفوذی تشکیل شده اند که در این میان می توان به جریان قوات لبنان یا برخی افراد مانند سمیر فرید جعجع اشاره کرد.

چشم طمع برخی کشورها به لبنان عامل تاخیر در تشکیل دولت جدید این کشور

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در این بین متاسفانه برخی کشورهای فرامنطقه ای نیز لبنان را عرصه نفوذ خودشان قرار داده اند، ادامه داد: مشاهده می شود که آمریکایی ها سیاست یک بام و دوهوا را در قبال لبنان در پیش گرفته اند یا فرانسوی ها چندی پیش تاکید کردند که دولت لبنان باید سریع تر شکل بگیرد که بیانگر چشم طمع آنها به این کشور است.

اتحاد راهکار رهایی لبنان از چنگ استعمارگران پیر است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید اذعان کرد اگر جریان های سیاسی این کشور به اختلاف داخلی دامن بزنند صرفا در زمین کشورهای استعمارگر بازی کرده اند و خودشان ضرر خواهند دید لذا امروزه لبنان نیازمند اتحاد برای تشکیل کابینه دولت جدید است.