به گزارش افکارنیوز،

اصغر سلیمی ، با اشاره به نقش جریان های سیاسی در معرفی یا انتخاب گزینه های پیشنهادی وزارتخانه ها، گفت: متاسفانه احزاب در کشورمان نتوانسته اند به شکل واقعی فعالیت کنند و در واقع همواره به صورت فصلی و مقطعی در انتخابات بروز و ظهور داشته اند.

جریان های سیاسی نتوانسته اند نیروهای نخبه را ساماندهی کنند

نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس امروزه مشاهده می شود که احزاب و جریان های سیاسی رشد و توسعه نیافته اند و نیروهای نخبه سازماندهی نشده اند تا در زمان های مورد نیاز مانند انتخاب وزراء بتوان از ظرفیت آنها بهره ببریم.

احزاب می توانند نقش مشورتی برای معرفی وزراء داشته باشند

وی با اشاره به اینکه جریان های سیاسی اگر رشد کنند می توانند به دولت ها گزینه های پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه ها ارائه کنند و در این بین مسئولیت اقدامات آن فرد را بر عهده بگیرند، ادامه داد: این مهم در حالیست که به دلیل مشکلات و خلاءهای مذکور، امروزه برخی افراد در لیست جریان های سیاسی حضور می یابند اما پس از دستیابی به مقصود دیگر پاسخگو جامعه و حتی حزب خودشان نیستند.

افراد به دلیل عدم وابستگی به جریانات سیاسی پاسخگوی عملکردشان نیستند

این نماینده مردم در مجلس دهم ضمن بیان اینکه باید در انتخاب وزراء به جوانان اعتماد کنیم زیرا تاکنون به دلیل بی تفاوتی در این عرقه و انتخاب افراد شناخته شده با  خلاء مدیریتی مواجه هستیم،  اظهار کرد: در این بین نیز چون جریان های سیاسی در انتخاب وزراء نقش مشورتی ندارند، افراد نیز پس از برکناری از جایگاهشان دیگر پاسخگو نیستند که آفت بزرگی محسوب می شود.

رییس جمهور از ظرفیت جریان های سیاسی برای معرفی وزراء پیشنهادی استفاده کند

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار می رود رییس جمهور از تمام ظرفیت های جریان های سیاسی برای معرفی وزراء پیشنهادی استفاده کند.