به گزارش افکارنیوز،

تصویری از شناسنامه شهید بهشتی را مشاهده می کنید.