افكار نيوز: درپی افزایش فشار بینالملل برای خاتمه دادن به حصر نوار غزه، بسیاری از نمایندگان مجلس ایران برای پیوستن به این تلاش داوطلب شدهاند.
به گزارش مشرق، پرویز سروری، یکی از نمایندگان مجلس ایران که قرار است از غزه بازدید کند، روز جمعه در همین رابطه به پرس تی وی گفت: " تاکنون حدود ۲۰۰ نماینده برای دیدار از غزه ثبت نام کرده‌اند و این درحالی است که تنها یک هیئت چهارنفره از مجلس برای بازدید از این باریکه و ارزیابی اوضاع آن انتخاب شده‌ است. "
سروری افزود: " مسلماً اعزام این تعداد نماینده به غزه امکان‌پذیر نیست و علاوه بر آن غیبت آن‌ها در جلسات، فعالیت مجلس را به علت نیاز به رأی اکثریت مختل خواهد کرد. "
سروی در ادامه تصریح کرد: " ایران به‌رغم تمامی تلاش‌های اسرائیل برای متوقف کردن کاروان‌های کمک‌رسان به غزه، یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه، به این باریکه اعزام خواهد کرد. "
بنابر این گزارش، نمایندگان مجلس ایران قصد دارند هفته آینده از طریق مصر و گذرگاه رفح وارد غزه شوند.هیئت ایرانی در جریان سفر خود به غزه، اوضاع این منطقه را بررسی و گزارش خود را در اینباره تسلیم مجلس خواهد کرد.