گروه سیاسی- علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به بررسی صلاحیت چهار وزیر در جلسه بعدازظهر امروز شنبه مجلس شورای اسلامی گفت: از ساعت 10 صبح امروز ثبت نام از نمایندگان موافق مخالف برای صحبت در جلسه بررسی صلاحیت چهاروزیر آغاز می شود.

وی با بیان اینکه برای هر وزیر 2 نماینده موافق و 2 نماینده مخالف هر کدام به مدت 15 دقیه می توانند صحبت کنند، افزود: البته این نمایندگان مخالف و موافق می توانند بخشی از وقت خود را به همکاران خود بدهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس هر وزیر هممی تواند نیم ساعت ضمن تشریح برنامه های خود و پاسخ به سوالات نمایندگان، به دفاع از خود بپردازد.

یوسف نژاد با اشاره به دعوت رسمی مجلس از رئیس جمهور در جلسه امروز گفت: اگر رئیس جمهور در جلسه حضور یابد می تواند به مدت یک ساعت از وزرای پیشنهادی خود دفاع کند.

وی با بیان اینکه تکلیف چهار وزیر پیشنهادی امروز مشخص می شود، افزود: مجلس بعدازظهر امروز 2 نوبت جلسه دارد که رای اعتماد به وزرا امروز به اتمام می رسد.

حسن روحانی یکشنبه گذشته در نامه ای به مجلس، فرهاد دژپسند را برای وزارت اقتصاد، رضا رحمانی را برای وزارت صمت، محمد شریعتمداری را برای وزارت تعاون و محمد اسلامی را برای وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی کرد.