گروه سیاسی- دکتر قالیباف از جمله مدیرانی است که در دو دهه پیش بسیار مورد توجه جریان اصلاح طلب و رسانه های ایرانی خارج از کشور بوده است.
به گزارش افکارنیوز، وی به عنوان یک چهره شاخص مدیریتی که از توان بالای مدیریتی در غلبه بر بحران ها برخوردار است متاسفانه در طول سالهای اخیر و در طول ماه های گذشته در معرض اتهام و یک سلسله جریان سازی ها بوده که تخریب چهره واقعی ایشان را مد نظر قرار داده اند.

انتشار اخبار دروغ های بی پایه و اساس نسبت به آقای قالیباف در فضای مجازی که متاسفانه جریانهای داخلی نیز به شدت به آن دامن میزنند نشان دهنده ترس رقیب از حضور دکتر قالیباف در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده یا در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری است.

دکتر قالیباف در طول سالهای گذشته نشان داده اهمیتی برای مساله سازی و جریان سازی های ظالمانه رقیب قائل نیست, بنابراین به مسیری که برای خود و برای انقلاب ترسیم کرده توجه خاصی دارد.

اصلی ترین همراهی گسترده رسانه های خارجی ایرانی زبان در همراهی با رسانه های داخلی همسو با دولت در تخریب چهره های شاخص مدیریتی چون دکتر قالیباف آن است که آنها مایلند انقلاب را از مدیران مهم و کلان تهی کنند، بنابراین با حمله و جریان سازی علیه این چهره ها به دنبال ایجاد فاصله بین این شخصیت ها و مردم هستند.