به گزارش افکارنیوز،

علیرضا رحیمی، با اشاره به طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اعلام اسامی نمایندگانی که داوطلب هستند تا هیات رئیسه مجلس آراء آن ها را منتشر کند، در آئین نامه داخلی نمایندگان پیش بینی نشده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معمولا در موضوعاتی که آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی نکرده، هیات رئیسه مجلس تصمیم‌گیری می‌کند.

وی افزود: درخواست نمایندگان برای افشای آراء آن‌ها از طریق سامانه‌های مجلس یا از طریق ابزار رسانه‌ای مجلس شورای اسلامی، به هیات رئیسه ارائه شد و این درخواست در جلسه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اکنون اعلام داوطلبانه آرا نمایندگان از سوی هیات رئیسه مجلس ممکن نیست

رحیمی با بیان اینکه نهایتا هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی این درخواست نمایندگان مبنی بر اعلام آرا نمایندگانی که داوطلب اعلام آراءشان هستند را رد کرد، ادامه داد: نظر هیات رئیسه بر این شد که در آئین نامه داخلی مجلس، اعلام داوطلبانه آرا نمایندگان از سوی هیات رئیسه پیش بینی نشده ولی هر نماینده می‌تواند مبادرت به انتشار آرا خود کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: به طور کلی این درخواست نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و به طورکلی منتفی شده، ولی طرح شفافیت آرا نمایندگان در کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس پیگیری می‌شود.

بررسی‌های کارشناسی در خصوص شفافیت آرا نمایندگان انجام شده است

وی افزود: طرح شفافیت آرا نمایندگان در کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس مطرح شد و موارد کارشناسی نسبت به این طرح نیز انجام شده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح شفافیت آرا نمایندگان توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: نهایتا بعد از رای گیری کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس، این طرح به صحن ارائه می‌شود تا در خصوص وضعیت نهایی آن رای‌گیری شود.