به گزارش افکارنیوز،

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور درباره آخرین اقدامات کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در راستای ارائه گزارش اجرای برجام، اظهار داشت: بازدیدهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته هسته‌ای این کمیسیون از مراکز و سایت‌های هسته‌ای، به صورت مستمر و با قوت بیشتری نسبت به قبل در حال انجام است تا از این طریق، پیشرفت‌های هسته‌ای کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بازدید از مراکز و سایت‌های هسته‌ای جزء وظایف ذاتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و نباید تصور شود که این بازدیدها صرفا در راستای برجام است. 

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره گزارش‌های برجامی وزارت امور خارجه نیز، بیان کرد: گزارش‌های سه ماهه وزارت امور خارجه درباره برجام، همچنان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال می‌شود؛ ما نیز گزارش پنجم و ششم درباره روند اجرای برجام را تهیه و جهت قرائت در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده‌ایم.

ذوالنور خاطرنشان کرد: کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گزارش‌های شش ماهه بعدی خود درباره روند اجرای برجام را هم تهیه خواهد کرد.