به گزارش افکارنیوز،

اسحاق جهانگیری روز شنبه در مراسم معارفه فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: امروز امریکا برای اعمال سیاست های خود تنهاست و ما هم به جهت سیاسی موقعیت برتری داریم و هم از نظر اخلاقی به دنیا نشان دادیم که کشوری قابل اعتماد هستیم و آمریکا کشوری غیرقابل اعتماد است که نمی شود با آن توافق کرد.

وی با اشاره به اینکه در آستانه 13 آبان هستیم، ادامه داد: این روز هم از جهت تاریخی برای ملت ما روز مهمی است چرا که اتفاقات سرنوشت سازی در این روز افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها در مبارزه با ملت ایران کارنامه سیاهی دارند، خصوصا در ارتباط با حرکت مردمی در نظام اسلامی هر جا که دست بگذارید می بینید که آمریکا دشمنی خاصی به ملت ایران داشته است، کودتای 28 مرداد، پیروزی انقلاب و یا شلیک موشک به سوی هواپیمای مسافربری و تحریک صدام برای جنگ، از این قبیل موضوعات است.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: در همه این اتفاقات امریکا از ملت ایران سیلی خورده و عکس العمل ملت ایران جدی بوده است، ولی همچنان به دشمنی خود با ملت ایران اصرار دارد.
جهانگیری عنوان کرد: اینکه گفته می شود هدف نظام و یا ایران است، دروغ است، آخرین اقدام ما با امریکا در موضوع هسته ای بود که امریکایی با تصمیمی که گرفتند تلاش دارند از نظر روانی و رسانه ای فضا را در دست خود بگیرند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: در مذاکرات هسته ای از دوره اصلاحات که بیش از 20 سال مذاکرات طول کشید و چه در دوره جدید که 18ماه طول کشیده و به نتیجه رسید، امریکایی ها اصرار داشتند که به دنیا القا کنند ایرانی ها قابل اعتماد نیستند و اقداماتی برخلاف توافقات انجام خواهند داد، ولی براساس گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی که مکرر اعلام شده ایران به همه تعهدات خود عمل کرده است.

جهانگیری افزود: با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در امریکا هم در دوران تبلیغات انتخابات و هم بعد از آن مکرر اعلام کرده بود که در این توافق کلاه بر سر آمریکایی ها رفته و با نهایت پررویی اعلام کرد که از توافق برجام کنار خواهد کشید.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه ترامپ از خروج از برجام دو هدف اصلی را دنبال می کرد، گفت: ابتدا جنگ روانی و رسانه ای علیه ملت ایران بود و در مقطعی توانست فضای روانی را تحت تاثیر خود قرار دهند و شاید هم در حدی موفق شد مردم را نگران کنند، ولی مردم با سابقه و شناختی که از طرف امریکایی داشتند در مدت کوتاهی متوجه شدند که در این فضای روانی چگونه امریکا، صهیونیست ها و سعودی ها نقش دارند.

جهانگیری افزود: مطمئن هستیم غربی ها خواهند گفت که در قتل خبرنگار سعودی تلاش داشتند آن را مرتبط با ایران نشان دهند و پول هایی به رسانه ها داده بودند تا علیه ایران تبلیغات کنند و میلیون ها دلار پول اختصاص دادند تا بتوانند با بسیج رسانه ها فضا را علیه ملت ایران سازماندهی کنند.

جهانگیری یادآور شد: ما به جهت سیاسی در موقعیت برتر بوده و از نظر اخلاقی نیز نشان دادیم که کشوری قابل اعتماد هستیم و آمریکا کشوری غیرقابل اعتماد است که نمی شود با آن توافق کرد.


اهم سخنان معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است: 

آمریکا به دنبال این بود که به دنیا نشان دهد ایران پایبند توافقات نیست اما آژانس بین المللى رسما اعلام کرد که ایران به همه توافقات خود پایبند بوده است.
آمریکا بعد از برجام دو هدف براى خود در پیش گرفت. ابتدا ایجاد فضاى جنگ روانى بود که البته تا حدودى موفق شدند اما مردم ایران به نقش آمریکا در این فضا پى برده اند.

ملت ایران در دنیا نشان دادند که در مقابل یکجانبه گرایى آمریکا ایستادگى مى کنند و آمریکا در این مسیر تنها است.

امروز هم به جهت سیاسى و هم اخلاقى در دنیا مطرح شده ایم که به صحبت هاى خود پایبند هستیم.

آمریکا اصرار داشت نشان دهد به دنبال فشار روى ملت ایران نیست اما نمى شود دولت را تضعیف کرد و فشار روى مردم نباشد.

در ماه هاى اخیر اتفاق افتاده بود که پول داشتیم دارو بخریم اما مانع ما شدند ولى به فضل الهى کارهایى که خواستیم را انجام دادیم.

شوراى عالى اقتصادى سه قوه با اختیارات ویژه جهت تصمیم گیرى شرایط کشور ایجاد شد.

اولین موضوعى که آمریکا شفاف اعلام کرد، توقف فروش نفت ایران بود. برخى از طرف هاى نفتى ما نیز برداشت خود را به صفر رساندند اما آمریکا به این فکر نکرد که نفت ما ویژگى ای دارد که به راحتى قابل حذف شدن از عرصه جهانى نیست.

به فضل خدا در ماه هاى گذشته به اندازه کافى نفت فروخته ایم و روز دوشنبه آمریکا نام ٨کشورى که مى توانند از ایران نفت بخرند را اعلام مى کند.