به گزارش افکارنیوز،

محمدجواد کولیوند در خصوص موضوع درخواست استیضاح وزیر کشور از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: درخواست مذکور با امضاء 25 نفر از نمایندگان به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس ارائه شده بود.

انصراف 16 نماینده از درخواست استیضاح وزیر کشور

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه 16 نفر از نمایندگان مجلس از پاسخ های رحمانی فضلی قانع شدند، امضاء خود را پس گرفتند و موضوع استیضاح از حدنصاب افتاد.

بررسی استیضاح رحمانی فضلی از دستورکار کمیسیون امورداخلی کشور خارج شد

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نامه این مهم به هیات رییسه مجلس ارائه شده و بر این اساس از دستورکار کمیسیون نیز خارج شده است.