افكار نيوز: صبح امروز تعدادي از آزادگان دوران دفاع مقدس در مقابل بنياد شهيد و امور ايثارگران تجمع كردند.

صبح امروز جمعی از آزادگان دوران ۸ دفاع مقدس به واسطه قطع حقوقشان در مقابل بنیاد شهید و امور ایثار گران تجمع کرده بودند.

صبح امروز جمعی از آزادگان دوران طلایی ۸ سال دفاع مقدس به واسطه قطع حقوق‌شان در مقابل بنیاد شهید و امور ایثار گران تجمع کرده بودند.
آزادگان در این تجمع اظهار داشتند که بنیاد شهید از ۶ ماه پیش به صورت غیر قانونی حقوق آنها را قطع کرده است.
این عزیزان خواستار این بودند که با مسعود زریبافان دیدار داشته باشند که در نهایت پس از مدتی معطلی این اتفاق صورت گرفت.

این تجمع در حالی برگزار شد که حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران و پلیس امنیت از پوشش هرگونه خبری جلوگیری کردند

به علت اینکه از حضور خبرنگاران به مکان مورد نظر جلوگیری شده بود متن موثقی از صحبت‌های زریبافان با
آزادگان به دست نیامده است.

انتهای پیام / ب.