مسعود گودرزی ، با یادآوری آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا و لزوم وحدت قوا و همگرایی جریان‌های سیاسی در حوزه داخل برای مقابله با سیاست‌های تحریمی، گفت: فقدان هماهنگی و وحدت در دوران بدون تحریم هم برای کشور و مردم آسیب زا است، لذا در دوران تحریم این وحدت و انسجام ضروری است.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به شرایطی که آمریکایی‌ها جدی اقدام به مقابله با ایران پرداختند و با استفاده از حداکثر ابزارهای خود به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کردند، وحدت دستگاه‌ها و گروه‌های سیاسی لازم است.

آمریکا نتوانست تولید نفت ایران را به صفر برساند/ معافیت هشت کشور از سر ناتوانی

وی افزود: مردم و مسئولان اجرایی کشور باید بدانند که معافیت هشت کشور از ناحیه آمریکا هم به دلیل رایزنی و تلاش و فشار سایر کشورها بود، آمریکا درصدد به صفر رساندن تولید نفت ایران بود اما به معنای واقعی «نتوانستند»، از این رو با معافیت هشت کشور جهت خرید نفت ایران، جریان ظاهری را به راه انداختند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: فشار و تحریم آمریکا قطعا ادامه دار است و ممکن است در آینده نزدیک این هشت کشور را هم مجبور به تحریم ایران کنند، اما وحدت، مقاومت و انسجام داخلی سبب کوتاه آمدن آمریکا خواهد شد.

تعبیه تمهیدات لازم از سوی دولت برای مقابله با تحریم‌ها با توجه به تجریبات گذشته

گودرزی با یادآوری تحریم‌های سازمان ملل، گفت: در شرایط کنونی تحریم یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، لذا دولت با توجه به تجربه گذشته هماهنگی‌هایی را انجام داده به خصوص بعد از اعمال تحریم‌های سه ماهه نخست آمریکا، راهکارهای مالی و بانکی را بررسی و تمهیداتی را اندیشید تا آثار تحریمی ناشی از دور دوم را کمتر کند.

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تلاش در داخل برای جلوگیری از تزریق بار روانی به این آثار تحریمی ضروری است، زیرا ابعاد روانی شرایط را سخت تر و پیچیده تر از واقعیت می‌کند ضمن اینکه این بار روانی مردم را ناامید و بی اعتماد به دولت و در حوزه گروه های سیاسی هم اختلاف و تفرقه ایجاد می‌کند.