به گزارش افکارنیوز،

ابوالفضل حسن بیکی با اشاره به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات کنگره آمریکا گفت: این پیروزی نشان دهنده این است که مردم آمریکا به شعارهای بی اساس و پوچ ترامپ پاسخ منفی دادند از این رو اکثریت کرسی های کنگره در اختیار دموکرات ها قرار گرفت.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: مقامات آمریکا همواره حرکت هایی انجام می دهند که خلاف نظر ملت این کشور است و علیرغم اینکه آمریکایی ها خود را کشوری آزاد در عرصه بین الملل معرفی می کنند، سران آمریکا خلاف نظر مردم عمل کرده و اقدامات آنها در جهت تضعیف جامعه بین الملل است.

کنگره توانایی ممانعت از اقدامات ترامپ در حوزه جهانی را دارد

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی آمریکا، کنگره اختیارات بالایی دارد، عنوان کرد: اعضای کنگره همواره به عنوان نمایندگان مردم در عرصه قانونگذاری، منافع آمریکا را خط قرمز خود قرار داده و می توانند مانع اقدامات ترامپ در حوزه جهانی شوند.حسن بیکی ادامه داد: در شرایط کنونی دموکرات ها قدمی به جلو گذاشته و این امکان را دارند تا نسبت به اقدامات جمهوریخواهان اقدامات بازدارنده ای داشته باشند همچنین دموکرات ها همواره منافع ملی آمریکا را در حفظ برجام می بینند اما جمهوریخواهان این اعتقاد را دارند که با چماق با کشورهای دنیا روبرو شوند.

وتوی مکرر تصمیمات کنگره از سوی ترامپ وی را منزوی می‌کند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: جمهوریخواهان بارها آزموده اند که هرگاه دست چدنی خود را از دستکش خارج کنند، ایرانی ها به دستآوردهای جدیدی می رسند چنانچه در حال حاضر دست ترامپ برای جهانیان رو شده و مقبولیت جهانی به سمت جمهوری اسلامی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به جایگاه بالای کنگره آمریکا، خاطرنشان کرد: البته ترامپ می تواند تصمیمات کنگره را وتو کند اما اگر مکررا این اقدام صورت گیرد، ترامپ در سطح افکار عمومی منزوی تر خواهد شد و جمهوری خواهان نیز به فکر احیای حزب خود خواهند بود از این رو رئیس جمهور آمریکا نمی تواند اقدامات خود را همچون زمانی که هم سنا و هم کنگره را جمهوریخواهان تشکیل می‌دادند، ادامه دهد.