به گزارش افکارنیوز،

سیدقاسم جاسمی ، با بیان اینکه دموکرات های آمریکا بعد از هشت سال توانستند اکثریت مجلس نمایندگان آمریکارا به دست بگیرند، گفت: قدرت گرفتن مجدد دموکرات ها این ذهنیت را ایجاد کرده که اکنون مجلس نمایندگان قدرت اعمال فشار بیشتری به کاخ سفیددارد و می تواند رویکردهای سیاست خارجی به خصوص در حوزه رویارویی با ایران را از سوی این کشور تغییر دهد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علیرغم رویکرد متفاوت دموکرات‌ها و جمهوری خواهان، سیاست خارجی آمریکایی‌ها یکسان است، عنوان کرد: ممکن است ترامپ به عنوان یک جمهوری خواه به صراحت اعمال تحریم علیه ایران را در دستور کار خود قرار دهد اما در نهایت دموکرات ها نیز همواره به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی بوده اند.

وی افزود: همانگونه که جان بولتون به عنوان یک جمهوری خواه همواره در نشست های منافقین حضور داشته، رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان نیز دوستی با منافقین را افتخار خود می داند و از آنها به عنوان نماینده ایرانیان حمایت می کند.

جاسمی ادامه داد: دموکرات ها و جمهوری خواهان همواره به یک میزان به جمهوری اسلامی اتهام ساخت سلاح هسته ای و یا حمایت از تروریسم زده اند از این رو نمی توان تصور کرد با روی کار آمدن دموکرات ها و ایجاد موازنه در نظام آمریکا و میان احزاب آن، دریچه ای برای ایران حاصل شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت نمی توان انتظار داشت یک مجلس دموکرات در رابطه با ایران به دنبال هدفی غیر از آنچه امروز ترامپ دنبال می کند باشد و آنها صرفا بر سر مسائل داخلی جزئی با یکدیگر در رقابت هستند تا جایگاه های بیشتری در نظام آمریکا داشته باشند.