به گزارش ايسنا، خبرگزاري رويترز از وين به نقل از منابع ديپلماتيك ادعا كرد كه ايران فعاليت غني سازي اورانيوم در فردو را گسترش داده است.

ایران ماه گذشته آغاز غنی سازی اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را در فردو آغاز کرده است. دیپلمات ها در آن زمان گفتند که ایران دو آبشار ۱۷۴ سانتریفیوژی را در این سایت فعال کرده و سانتریفیوژهای بیشتری در حال نصب است.

یک دیپلمات مستقر در وین نیز گفت که دو آبشار دیگر که مانند سری قبل برای کارآمدی بیشتر به یکدیگر متصل اند، اکنون برای غنی سازی مستقر شده اند.

وی گفت: سری دوم آبشار در حال عملیات است. برداشت من این است آنها هر دو فعال هستند و مشکلی ندارند.
دیپلمات دیگری که نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی معتبر است نیز بدون ارایه جزییات به گسترش فعالیت ها در فردو اشاره کرد.

رويترز افزود: مقامات ايران و آژانس براي اظهار نظر فوري در دسترس نبودند.