به گزارش مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در حاشیه اختتامیه جشنواره نوآوری و شکوفایی با اشاره به مذاکره با آیت الله هاشمی درباره امضای حکم رئیس جدید دانشگاه آزاد گفت: در این مذاکرات در خصوص امضای حکم رئیس جدید دانشگاه آزاد بحث و گفتگو می شود.

وی افزود: امضای این حکم در چهارچوب اساسنامه دانشگاه آزاد است.

مخبردزفولی با اشاره به احتمال تغییر در اساسنامه دانشگاه آزاد در صورت عدم امضای حکم رئیس جدید دانشگاه آزاد از سوی آیت الله هاشمی توضیح داد: شورایعالی انقلاب فرهنگی در این زمینه هیچ بن بستی ندارد چرا این شورا موسس دانشگاه آزاد و تصویب کننده اساسنامه این دانشگاه است.

وی افزود: در صورتی که ضرورتی ایجاد شود شورا در جهت تثبیت رئیس و تشکیلات جدید دانشگاه آزاد اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در خصوص احتمال تغییر در اساسنامه متذکر شد: تغییر در اساسنامه در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اگر ضرورتی ایجاد شود این تغییرات اعمال می شود.