غلامرضا مصباحی مقدم در گفتو گو با خانه ملت، با بیان اینکه رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شود، گفت: این فرصت یک ماهه برای انجام انتخابات و آماده شدن رئیس جمهور برای پاسخگویی کافی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس هشتم، با بیان اینکه سوال از رئیس جمهور مسیر طولانی را طی کرده و در نهایت اعلام وصول شده است، تصریح کرد: آنچه مبنای سوال کنندگان بوده، حضور رئیس جمهور در نشست علنی مجلس و پاسخگویی وی است.حضور رئیس‌جمهوری در مجلس، تکلیف قانونی است نه خواست نمایندگان

وی ادامه داد: این پاسخگویی به قانع شدن نمایندگان ختم شود و شاید هم نمایندگان در برخی سوالات قانع شوند و در برخی دیگر از سوالات قانع نشوند، نکته این است که حضور رئیس جمهور برای پاسخ گویی در صحن علنی، توقع نمایندگان نیست بلکه این حکم قانون است که بعد از اعلام وصول طرح سوال، رئیس جمهور در صحن حاضر شود.

این عضو فراکسیون روحانیت مجلس هشتم، درباره اینکه چقدر ضرورت دارد تا به حکم همین قانون، رئیس جمهوری حضور در مجلس را اولویت خود بداند، اظهار کرد: البته مهمتر از سوال از رئیس جمهور، استیضاح بنی صدر بعد از انقلاب در تاریخ وجود داشته که انجام گرفت و مجلس رای به عدم کفایت او داد.رئیس‌جمهوری سئوال مجلس را فرصت تلقی کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، با بیان اینکه مجلس با استیضاح بنی صدر ۱۰۰ را داشته و ۹۰ که سوال از رئیس جمهور است از اهمیت کمتری برخوردار است، اظهار کرد: طرح سوال حتی نسبت به استیضاح درجه ۹۰ را هم ندارد، بنا براین رئیس جمهور این روز را فرصتی تلقی کند که افکار عمومی پاسخ های او را بشنوند.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه رئیس جمهور عملکردهای خوبی داشته که مورد تقدیر مجلس قرار گرفته است، از جمله در مواضعش نسبت به استکبار جهانی و سفرهای استانی، گفت: اگر وی بتواند نسبت به سوالات پاسخ دهد و آنها را قانع کند، این رضایت افزایش پیدا می کند و اگر هم نتواند، این نتیجه را ندارد که مجلس از خلاف مسئول اجرایی نمی گذرد.سئوال از احمدی نژاد فقط انجام وظیفه قانونی بود

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم درباره اینکه کدام خصوصیت رئیس جمهورباعثشد که مجلس در برابر سوال از احمدی نژاد مقاومت کند، گفت: سوال از احمدی نژاد فقط انجام وظیفه قانونی بود، البته بعضی از مواضع وی نسبت به مجلس و برخورد وی با مجلس حتما در ماجرای سوال تاثیر گذار بود.

طرح سوال از رئیس جمهوری روز سه شنبه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. رئیس جمهور نیمه دوم اسفند با حضور در صحن علنی مجلس پاسخگوی نمایندگان خواهد بود.