کیهان نوشت:
«آقای امیرارجمند! هنوز هم می توانی انکار کنی که نفوذی رژیم در اپوزیسیون هستی؟»

یکی از فراریان پناهنده مطلب فوق را همراه با تفسیر نسبتا طولانی در صفحه فیس بوک خود آورده و بسیاری از سایت های وابسته به گروه های اپوزیسیون به بازنشر آن پرداخته اند.

«رامین - ش» خطاب به اردشیر امیرارجمند، مشاور فراری موسوی می نویسد «خروج شما از ایران به شدت قابل تردید بود. چه کسی می تواند باور کند که مشاور آقای میرحسین موسوی توسط وزارت اطلاعات رژیم دستگیر شود ولی با وجود اهمیت وی برای رژیم به عنوان کسی که مشاور ارشد موسوی بوده است بعد از مدت کوتاهی موفق به کسب مرخصی شود و از زندان بیرون بیاید؟ آقای امیرارجمند دستگیری شما برای رژیم اهمیت زیادی داشت چون می توانستند از شما اطلاعات فراوانی درباره جنبش سبز(!) و افراد مرتبط با میرحسین موسوی به دست بیاورند. اما، در کمال تعجب بعد از مدت کوتاهی به شما اجازه مرخصی می دهند! خودتان بفرمائید که این مرخصی عجیب نیست و جای سؤال ندارد.»

رامین - ش در ادامه می نویسد «شما آقای اردشیرخان بعد از مرخصی موفق به فرار می شوید و این سؤال مطرح می شود که رژیم با آن همه تجربه اطلاعاتی و امنیتی چرا شما را تحت نظر نگرفته تا موفق به فرار شوید؟ اپوزیسیون حق دارد نسبت به هویت شما مشکوک باشد. ولی آنچه شک و تردید اپوزیسیون را درباره شما به مرز قطعیت و یقین رسانده پیشنهاد فراخوان شما برای روز ۲۵ بهمن در تهران است. پیشنهادی که از موضع شورای هماهنگی راه سبز مطرح کرده اید. یعنی شما نمی دانید که رژیم با تبلیغات گسترده و البته گاف های پی درپی خودتان هواداران جنبش سبز(!) را پیاده نظام آمریکا و اسرائیل معرفی کرده است و اگر کسی جرأت کند روز ۲۵ بهمن به عنوان هوادار جنبش سبز در خیابان یا هر جای دیگر آفتابی شود چه بر سرش خواهد آمد؟ این واقعیت ساده تر از آن است که افراد پیچیده ای مثل شما و آقای مزروعی متوجه آن نباشید.»

نویسنده مطلب فوق در ادامه نتیجه گرفته و نوشته است «آقای امیرارجمند حالا دیگر شک نداریم که جنابعالی نفوذی وزارت اطلاعات و کیهان هستید و به دستور آنها برای ۲۵ بهمن فراخوان داده اید تا باقیمانده داخلی هواداران جنبش سبز را دودستی تقدیم دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی کنید.»

رامين- ش در پايان مقاله مفصل خود مي نويسد حضرت اردشيرخان اميرارجمند! من آدم بي ادبي نيستم ولي دست شما را خوانده ام و جمله اي بهتر از اين پيدا نمي كنم كه به جنابعالي بگويم؛ خر خودتي!