به گزارش ندای انقلاب،وی که روزی سودای وزارت ورزش و جوانان در سر داشت به دستور لیدر جریان انحراف مشغول رایزنی با گزینه های مختلفی است تا ریاست فدراسیون را به یکی از آنها بسپارد.

از این گزینه ها، به عنوان «معتمد» یاد می شود. او به دلیل آنچه که ارتباط با ارتباط با جریان انحرافی خوانده می شد به هیچ وجه نتوانست این رای اعتماد را بگیرد. یکی از نمایندگان مجلس که تمایلی ندارد نامش فاش شود، در این باره به ندای انقلاب می گوید: «شب قبل از حضور ایشان در مجلس، ما مطلع شدیم که ایشان با آقای … جلسه داشتند. در ان جلسه مقرر شده بود که وی بعد از وزیر شدن، آقایان " ک " و " ص " را به معاون های خود را برگزیند. ما صبح روزی که ایشان به مجلس آمد، مطلع شدیم. نمایندگان هم وقتی فهمیدند واقعا این جلسه برگزار شده، به ایشان رای ندادند.»

بعد از انتخاب وزیر جدید وی به عنوان معاون او انتخاب شد. نقل است، وزیر ورزش برای این انتخاب، چندین بار به مجلس رفت و توضیحاتی داد که سرانجام با ضمانت، نمایندگان قبول کردند معاون وی باقی بماند.
آقای معاون در این مدت تلاش کرد تا رئیس فدراسیون نیز شود اما به دلیل برخی ارتباطات خاص سریعا مورد نوازش منتقدان قرار گرفت و یکی از ارگان های رسمی، با فشار بر وزارت ورزش، او را از لیست کاندیداها حذف نمود. حالا ولی تلاش های خود را برای انتخاب گزینه ای که وابسته به جریان متبوعشباشد و بی ارتباط با جریان انحرافی نباشد، آغاز کرده است.