به گزارش مشرق، روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان ارگان این حزب در چندین شماره به معرفی نامزدهای خود پرداخته و در مصاحبه هایی با آنها به بررسی ویژگی نمایندگان مجلس از نگاه آنها پرداخته است.

این عکس ها نمونه هایی از معرفی نامزدهای این حزب در تاریخ ۱۸ و ۲۱ اسفند سال ۵۸ است. انتخابات مجلس اول شورای اسلامی ۲۴ اسفندماه آن سال برگزار شد.