مجتبی توانگر به مهر گفت: تاکنون در مورد سر لیستی جبهه متحد اصولگرایان تصمیمی گرفته نشده است و هر رسانه و فردی در این مورد اظهار نظری داشته باشد سلیقه و نظر شخصی خود را بیان داشته است.

وی افزود: تاکنون در مورد فهرست تهران، صرفا تعیین معیارها و بررسی مقبولیت نامزدها و در نهایت اعلام لیست مدنظر بوده و هیچ بحثو تصمیمی راجع به سر لیستی جبهه متحد اصولگرایان انجام نگرفته است.

توانگر خاطرنشان ساخت: فهرست جبهه متحد در حوزه انتخابیه تهران که از سوی سخنگوی جبهه و پایگاه اطلاع رسانی، اعلام شد هیچ ترتیب خاصی نداشت بلکه صرفا بر اساس جمع بندی که در جلسه راجع به نامزدها صورت می گرفت در خبر منتشره، اعلام شد.

مسئول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان خبر داد: احتمالا در جلسه بعدی جبهه متحد که در هفته آینده برگزار می شود بحثدر مورد سر لیست جبهه متحد اصولگرایان و ویژگی های آن، شروع خواهد شد.

توانگر افزود: همانطور هم که پیش از این تاکید شده، سرلیست هر فهرست انتخاباتی باید نشانه، علامت و مظهر تمام ارزشهای مورد قبول اعضای فهرست و پرچمی برای شناخت مردم نسبت به خطوط مشی ایجابی و سلبی آن فهرست باشد که در جبهه متحد اصولگرایان در تهران نیز همینگونه خواهد بود.