یاهو امروز با تیتر قرار دادن طرح سوال از رئیس جمهور احمدی نژاد، از این موضوع به عنوان جنگ قدرت و پیش آگهی مبارزات انتخاباتی در رای گیری پیش رو نام برد.

آیا واقعا سوال مجلس شورای اسلامی از شخص رئیس جمهور، یک بازی سیاسی است؟ واقعیت این است که این موضوع حق طبیعی مجلس است و بی جهت با مصلحت اندیشی های بی مورد و بدون سرانجام تا به امروز به تاخیر افتاده است.

به گزارش صراط، اگر نمایندگان مجلس علاوه بر مصلحت نظام، منافع ملت و پیشبرد امور ولی نعمتان شان را هم در اولویت قرار می دادند امروز این طرح با ارزش داخلی تبدیل به یک خبر بین المللی نمی شد! البته حضور چهره ای مثل مطهری که متاسفانه در رفتارهایش به اندازه کافی هوشمندی به خرج نبرده است به این موضوع دامن زد.
به نظر می رسد بهتر بود مجلس شورای اسلامی به جای روی آوردن به لابی گری های سیاسی نردیک انتخابات، امور مردم را در اسرع وقت پیگیری می کرد چرا که به وجود آمدن شائبه انتقام گیری از دولت برگزار کننده انتخابات، در برهه ای از زمان که صلاحیت مهم ترین فرد داعیه دار سوال از رئیس جمهور توسط وزارت کشور رد شده است، دور از ذهن نیست هر چند که این موضوع واقعیت نداشته باشد.