گروه سیاسی- سلمان خدادای نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از صندوق بازنشستگی کشوری هفته گذشته به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد، گفت: کمیسیون بررسی این تقاضا را در دستور کار امروز یکشنبه قرار داد که با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع بررسی می شود.

وی افزود: این تحقیق و تحفص از سوی 9 نماینده و در شش محور ارائه شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: عزل و نصب ها، استفاده از مدیران بی تجربه، گردش مالی شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و بررسی عملکرد شرکت های مذکور از جمله این محورهاست.

خدادادی افزود: اگر نمایندگان از توضیحات وزیر تعاون و مسئولین مرتبط قانع نشوند، کمیسیون گزارش خود در این زمینه را به صحن مجلس ارائه می دهد تا این موضوع در صحن مجلس ارائه شود.

وی اضافه کرد: در صورت تصویب تحقیق و تفحص از این صندوق در صحن مجلس، کار نمایندگان آغاز خواهد شد و این صندوق مورد ذربین نمایندگان قرار می گیرد.