یک منبع آگاه در گفتگو با جهان با اعلام این خبر، علت استعفای این عده را اختلافات آنها با علی اکبر جوانفکر مدیرعامل ایرنا و سرپرست موسسه ایران عنوان کرد.

وی افزود: استعفادهندگان به حضور یک فرد خاص با سوابق … اعتراض داشته اند و گویا اختلافاتی نیز با مدیر مسوول روزنامه ایران پیدا کرده اند.

گفتنی است پس از حضور " علی اکبر جوانفکر " در راس خبرگزاری ایرنا و همچنین موسسه ایران، این رسانه ها با حاشیه های زیادی مواجه بوده اند که یکی از آنها انتشار ویژه نامه موهن خاتون و… بوده است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر تغییر سرپرست موسسه ایران به گوش رسیده بود که حاکی از نارضایتی جریان انحرافی از این مجموعه دولتی بوده است. پیش بینی می شود که استعفای افراد مذکور در همین راستا باشد. شنیده شده که حاشیه سازی و افت کیفیت و تیراژ رسانه های مذکور یکی از دلایل این نارضایتی بوده است.