به گزارش افکارنیوز،

 ادعای وزیر خارجه درباره پولشویی همچنان واکنش دانشگاهیان را در پی دارد.

سیدمحمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در توئیتی در این رابطه نوشت: « جناب ظریف گذشت ۵/۵ سال نتیجه دیپلماسی کدخداباور، فشار معیشتی بی سابقه بر مردم بوده است. اینک دوره منجی‌گری، أخذ نشان و تندیس سپری شده و زمانه افول سردار دیپلماسی! و شیخ دیپلمات! با شیب تند آغاز شده؛ لطفا بافرافکنی برای شکستِ رویکردِ‌ خود توجیه نتراشید!»

حسینی همچنین در پیام دیگری هم گفته: «  آیا کشور دیگری را سراغ دارید که کارگزارانش نقش اپوزیسیون را هم بازی کنند؟ وزیرخارجه‌اش مثل ظریف به دشمنان پاس گل بده؟  وقتی از نظر منطق  وقانون کم میاره و CFTب ا ۲۲ اشکال حقوقی و شرعی رد میشه شروع به فحاشی و نظام را به پولشویی متهم کنه؟! »