به گزارش افکارنیوز،

مهدی سنایی سفیر کشورمان در مسکو در حساب توییتری خود نوشت: «جوادظریف دیپلماتی در تراز جهانی است که نه تنها شنوندگانش در #غرب را به تحسین وامی‌دارد بلکه در #شرق نیز مورد توجه و احترام است. نگاه وی به سیاست خارجی فراگیر است و ۲۴ سفرش به روسیه طی ۵ سال شاهد این واقعیت است. نماینده ای خوب در دفاع از کشور و نظام است و از جان مایه می گذارد».