به گزارش افکارنیوز،

محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به وضعیت دانشجویان بورسیه این دانشگاه که از دیوان عدالت اداری برای جذب در این دانشگاه حکم گرفته‌ بودند، اظهار داشت: ما در دانشگاه تربیت مدرس دو دانشجوی بورسیه داشتیم که با حکم دادگاه روند جذب و استخدام‌شان در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد و مشکلی ندارند.

وی در واکنش به اظهار نظر معاون دیوان عدالت اداری در خصوص حکم انفصال از خدمت رؤسا و مسئولان دانشگاه‌هایی که نسبت به احکام دیوان تمکین نکنند، گفت: در دانشگاه تربیت مدرس در حال حاضر هیچ مورد اختلافی با دیوان عدالت اداری نداریم. آن دو مورد نیز بعد از تجدید نظر و بحث‌های انجام‌گرفته با دیوان، براساس حکم دیوان عدالت اقدامات انجام شد.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: این دو دانشجو در دانشگاه جذب شدند و چند ماهی است که در دانشکده‌های مربوطه مشغول هستند.