به گزارش افکارنیوز،

برایان هوک» رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: بانک‌های بین المللی از تعامل با نظام ایران هراس دارند. ما صادرات نفت ایران را به صفر درصد خواهیم رساند.

وی ادعا کرد: ایران بزرگترین حامی تروریست بین المللی است.

درباره سفر جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس به ایران هم گفت: سفر وی با موضوع بازداشت شدگان انگلیسی مربوط است.

وی در ادامه مدعی شد: ما کشتی‌ها ایرانی را زیر نظر داریم و تحریم‌های کامل خود را برقرار خواهیم کرد.