به گزارش ایرنا، یكی از نمایندگان مجلس هشتم كه صلاحیتش از سوی هیات اجرایی شهرستان رد شده بود و اعتراضش به هیات نظارت استان نیز جوابی نگرفته بود، پس ازتایید صلاحیت در هیات مركزی شورای نگهبان، مردم را به ضیافت شام دعوت كرد و میزبان حدود ۲ هزار نفر در این ضیافت بود.


وی در این ضیافت پرهزینه از طریق 'ویدئو پروجكشن' عملكرد خود را تشریح كرده است.