به گزارش افکارنیوز،

سید مهدی صدرالساداتی روحانی جوانی است که در کانال تلگرامی خود در مورد موضوعات مختلفی از جمله ده ونک مطالبی را منتشر کرد. 

این روحانی جوان روز گذشته با شکایت ۴ شاکی خصوصی به دادسراى ویژه روحانیت احضار شد.

دادسرای ویژه روحانیت امروز اعلام کرد که سیدمهدی صدرالساداتی پس از انجام تحقیقات و صدور قرار تامین کفالت، آزاده شده است.