به گزارش افکارنیوز،

 محمود واعظی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: ما در نهاد ریاست جمهوری؛ برای همه بخش‌هایی که بازنشستگان هستند تا ساعت 24 امشب که قانون اجازه داده یا سرپرست انتخاب می‌کنیم و یا اینکه فرد جدید را انتخاب می‌کنیم. برای هیچ بازنشسته‌ای در نهاد ریاست جمهوری اجازه نگرفته‌ایم.

وی  خطاب به خبرنگاران گفت: چرا بی‌خودی من را بازنشسته می‌کنید(با خنده)  نه اعاده به خدمت و نه بازنشسته شدم. من مثل بقیه هنوز بازنشسته نشدم.

رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: آقای حاجی میرزایی بازنشسته نیست و آقای تخت روانچی در سال92 چون خیلی زود و در اول دوران احمدی‌نژاد بازنشسته شده بود و نمی‌خواست با آن دولت کار کند، وقتی ظریف  منصوب شد چون او را می‌شناخت و آن زمان هم این بحث‌ها مطرح نبود، وی را به دولت آورد، چون شناخت داشت و اعاده شد. حقوق می‌گیرد  و مثل همه کسانی که مشغول به کار هستند، است. قانون درباره ایشان و شبیه ایشان مشکلی ندارد ولی ما هرچه بازنشسته داریم همه را یا سرپرست می‌گذاریم و یا حکم مسئولیتشان را می‌زنیم.