به گزارش افکارنیوز،

سیدقاسم جاسمی، در خصوص تلاش اروپایی ها از جمله پاریس برای کاهش وابستگی قاره سبز به دلار آمریکا، گفت: امروزه جنگ اقتصادی ابعاد جدیدی پیدا کرده است که طرح این موضوع در شرایط کنونی بیانگر این امر است.

تشکیل جبهه متحد بین کشور چین و اتحادیه اروپا برای مقابله با آمریکا

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل جبهه متحد بین کشور چین و اتحادیه اروپا برای مقابله با آمریکا، تصریح کرد: باید یادآور شد که سیاستمداران چینی و اروپایی چندی پیش در جریان مذاکراتی بر ضرورت سرمایه گذاری دوجانبه تاکید کردند که بیانگر اشتیاق اروپا برای جایگزینی دلارهای آمریکایی در این قاره است.

سیاستمداران چینی و اروپایی چندی پیش در جریان مذاکراتی بر ضرورت سرمایه گذاری دوجانبه تاکید کردند که بیانگر اشتیاق اروپا برای جایگزینی دلارهای آمریکایی در این قاره است.

عمیق شدن منافع شریک قدیمی واشنگتن با چین

وی با اشاره به اینکه چینی ها دل خوشی از رفتارهای ترامپ ندارند و می خواهند با نزدیک شدن به قدیمی ترین شریک اقتصادی آمریکا، این کشور را مورد هجمه قرار دهند، ادامه داد: این مهم در حالیست که امروزه چین در حال تبدیل شدن به قطب برتر اقتصادی در جهان است.

مقابله با یکجانبه گرایی واشنگتن دردستورکار اروپا قرار دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه چینی ها می خواهند با کمپین تعرفه های تنبیهی ترامپ مقابله کنند، اظهار کرد: بنابراین در مذاکراتشان با اروپایی ها بر لزوم حمایتگرایی تجاری و مقابله با یکجانبه گرایی واشنگتن تاکید کردند.

کاهش وابستگی قاره سبز به دلار در راستای حمایت از شرکت های اروپایی است

جاسمی با اشاره به اینکه اروپایی ها قصد دارند بازارهای جدیدی برای محصولات شرکت هایشان بدست بیاروند تا از این طریق از افزایش تعرفه های اقتصادی آمریکا فرار کنند، افزود: بر این اساس برای مقابله با سیاست مذکور آمریکا موضوع کاهش وابستگی قاره سبز به دلار را مطرح کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اجماعی در حال شکل گیری است تا بتواند ترام و سیاستمداران کاخ سفید را مهار کند و مقابله با دلار یکی از این ابزارها مسحوب می شود.