به گزارش مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر پنجشنبه در همایش انقلاب اسلامی و عدالت گستری در شیراز بیان کرد: دستگاه قضایی اراده قوی برای مبارزه با فساد دارد و اجازه نخواهیم داد که فساد در جامعه ریشه بدواند.

وی با اشاره به فعالیتهای و تحقیقات گسترده ای که در مورد پرونده اختلاس صورت گرفت، تصریح کرد: برای این پرونده کارهای گسترده ای صورت گرفت و صدها هزار برگ تحقیقات، اسناد و مدارک آماده شده و مجموعه های گسترده ای در این خصوص فعالیتهای خود را انجام می دهند.

حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه قوه قضاییه نیز بیان کرد: تفکر عمومی نسبت به قوه قضاییه ارتقا داشته و بهبود یافته است.

وی با اشاره به اینکه البته خیلی راه نیز مانده و باید همکاران در این رابطه تلاش داشته باشند، بیان کرد: یکی از مسائل مهم برای برای اعتماد سازی، انسجام ملی و پایداری و استقامت ملی سلامت نظام اداری است.

رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: قوه قضائیه در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گام های بلندی برداشته و در این رابطه بخشهای مختف مجموعه قوه قضائیه نظیر دیوان عدالت اداری، و دستگاه های نظارتی تلاشهای گسترده ای را انجام داده اند تا سلامت اداری را ارتقا دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم توجه به موضوع اخلاق نیز بیان کرد: خداوند پیامبر(ص) ما را از باب رحمت نازل کرده و پیامبر(ص) نیز حضور یافت تا ارزشهای اخلاقی را کامل کند و انقلاب ما نیز که انقلاب نبوی است باید در راس فعالیتشهای موضوع اخلاق باشد.

اخلاق در راس کارها باشد

حجت الاسلام پورمحمدی عنوان کرد: هر زمان که از این موضوع زاویه گرفتیم باید بدانیم که با اهداف انقلاب فاصله گرفته ایم.

وی تاکید کرد: انقلاب ما اگر بخواهد از درون جامعه و هم از برون از مرزها استوار بماند باید حامل ارزشهای اخلاقی و مفاهیم اخلاقی باشد و اخلاق باید در صدر فعالیتهای ما، تبلیغات، دعوتها و پیامها قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به موضوعات عدالت و امنیت در جامعه نیز بیان کرد: در موضوع عدالت باید گفت در جامعه ما باید هم قوانین عدالانه و هم رفتار عادلانه و منصافانه حاکم باشد.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه جامعه شاید بتواند با انحراف فکری باقی بماند اما با ظلم پابرجا نخواهد ماند، تصریح کرد: عدالت منشاء قوام یک جامعه و پیوستگی آن است.

ضریب امنیت جامعه مناسب است

وی همچنین با اشاره به موضوع امنیت نیز بیان کرد: در جامعه ما ضریب امنیت مناسب است و تلاشهای خوبی در ایجاد امنیت درون و فرامرزی در حوزه بازدارندگی دشمنان بیرونی صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: با وجود برنامه های پیوسته و منظم تلاش دشمن برای به هم ریختن فضای جامعه در بخشهای مختلف چه در مرزها و چه در سایر بخشها، انقلاب اسلامی استقرار مناسب را به دست آورده و همه باید قدردان فعالان این عرصه باشیم.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه بخشی از امنیت در حوزه دستگاه قضائی است، ادامه داد: اما در بحثعدالت بخش اعظم کار بر عهده این مجموعه قرار دارد.

وی توضیح داد: اطمینان و آرامش شهروندان در یک جامعه به اجرای عدالت است یعنی آحاد ملت باید مطمئن شوند که حقوقشان محترم داشته می شود و در برابر هجمه ها و تعرضات پناهگاهی دارند و این خواسته نیز تامین شده و البته آسیبها و کاستیهایی نیز وجود دارد که باید برای کاهش آنها نیز اقدام شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به شرایط انقلاب اسلامی در عرصه های بین الملل نیز بیان کرد: درپی رویدادهایی که در سراسر جهان صورت گرفته نظیر بیداری اسلامی، دشمنان که از قبل کشور را نشانه گرفته بودند اکنون خشمگین تر شده و قصد دارد با اقداماتی که علیه ما انجام می دهند ما را به عقب برانند.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: در دنیای تبادل آزاد اطلاعات در مورد فعالیت شبکه پرس تی وی ادعا می کنند که فعالیت این شبکه در پوشش اعتراضات در انگلیس سیاه نمایی کرده و یا افکارعمومی را تحریک می کند و بر همین اساس هجوم خود را به ما زیادتر کرده اند.

وی تاکید کرد: مهمترین راه برای مقابله با این وضعیت، حضور، مشارکت و ایستادگی مردم است و همانطور که طی این سی و چند سال نیز در صحنه حاضر شده اند این شرایط را نیز کنار می زنند.

رئیس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: در این راستا دستگاه قضایی نیز وظایف و رسالتهایی دارد و باید بتواند با اجرای عدالت امید و اعتماد مردم را تقویت کنیم.