به گزارش افکارنیوز،

چندی پیش بود که وزیر امور خارجه انگلیس، در اظهاراتی کشور یمن را به بشکه باروت توصیف کرد. همین مسئله باعث شد تا در یکی از برنامه‌های شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی فارسی، مجری با تغییر و تحریف آشکار این جمله، به جای یمن نام ایران را قرار دهد.

در این برنامه مجری بی‌بی‌سی در بخشی از یک گفتگو از کارشناس پرسید که چرا وزیر خارجه بریتانیا، ایران را به «بشکه باروت» توصیف کرد؟ در همین حال بود که مهمان با تعجب از مجری سؤال کرد: «که مطمئن هستید یمن را بشکه باروت توصیف کرد؟ یا ایران را؟» مجری بی‌بی‌سی پس از این غافلگیری و نمایان شدن دروغگویی‌اش دستپاچه شد و گفت: «منطقه را تشبیه کرد که ایران هم جزئش است!"

البته سابقه این شبکه در دروغگویی و تحریف واقعیات بسیار طولانی است و مطمئناً این دفعه نیز آخرین‌بار نخواهد بود.