افکارنیوز- سایت شیرازه نوشت:لیست جبهه متحد اصولگرایان شیراز بالاخره نهایی شد.
شنیده های حاکی از این است که مهندس ذوالانوار، دکتر قادری، سردار شیخی و دکتر صادقی به عنوان کاندیداهای این جبهه در شیراز معرفی شده اند.